4 khóa học Y tế và sức khỏe tại Manukau Institute of Technology

newzealand

2307

28

Bachelor of Nursing (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$24,700.00 (351,249,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 3) Nursing and Health Studies

43 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Study and Career Preparation (Level 4) Nursing Studies

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Nursing Pacific (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020, Tháng Hai 2021

NZ$24,700.00 (351,249,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MIT giành được Hạng I trong bản đánh giá gần đây do NZQA thực hiện năm 2016 và cũng là xếp hạng cao nhất.

  • Nhiều lựa chọn học tập trong các cơ sở tại Auckland
  • Quy mô lớp học nhỏ & cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Mang lại trải nghiệm đào tạo cá nhân hóa
  • Giúp sinh viên đạt được kỹ năng đặc thù của ngành