22 khóa học Kỹ thuật tại Manukau Institute of Technology

newzealand

2443

10

Bachelor of Engineering Technology (Civil) (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$23,000.00 (343,222,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering Technology (Electrical) (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$23,000.00 (343,222,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering Technology (Mechanical) (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$23,000.00 (343,222,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma in Foreign Going Master or Chief (Level 7)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - MASTER: 1 YEAR (FULL-TIME); MARINE ENGINEER CLASS 1: 12 WEEKS (FULL-TIME); MARINE ENGINEER CLASS 2: 1 YEAR (FULL-TIME)

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Engineering (Level 7) Civil Strand with specialisations in Structural, and Wa ...

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$23,000.00 (343,222,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Engineering (Level 7) Mechanical Strand

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$23,000.00 (343,222,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Engineering (Level 7) with Electrical Strands in Electronics, Power and Mecha ...

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$23,000.00 (343,222,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Automotive Engineering (Level 3)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 YEAR (43 WEEKS) (THREE DAYS PER WEEK)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$21,000.00 (313,377,099 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Carpentry (Level 4)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$21,000.00 (313,377,099 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Electrical Engineering Theory (Level 3)

14 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$23,000.00 (343,222,537 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Marine Engineering Class 6 (Level 4) with strand in Marine Engineering ...

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 28 WEEKS (INCLUDES COMPLETION OF A RECORD TRAINING BOOK)

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Maritime Crewing (Level 4) with Strands in Deck Crew, Electro-technolo ...

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 17 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MIT chào đón gần 2.000 sinh viên quốc tế mỗi năm, mang đến một môi trường học tập đa dạng và thân thiện trên khu học xá.

  • Tọa lạc ở một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới
  • Các khóa học đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau
  • Giảng viên và cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế
  • Giảng dạy chú trọng sinh viên với quy mô lớp học nhỏ