7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học tại Manukau Institute of Technology

newzealand

1969

28

Bachelor of Digital Technologies (Level 7) - Majors in Networking, Software and Web Development a ...

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$23,000.00 (353,396,893 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Data Analytics (Level 7)

15 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$23,000.00 (353,396,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Networking (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$23,000.00 (353,396,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Software and Web Development (Level 7)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$23,000.00 (353,396,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Information Technology Essentials (Level 4)

18 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$23,000.00 (353,396,893 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Diploma in Systems Administration (Level 6)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$23,000.00 (353,396,893 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MIT giành được Hạng I trong bản đánh giá gần đây do NZQA thực hiện năm 2016 và cũng là xếp hạng cao nhất.

  • Nhiều lựa chọn học tập trong các cơ sở tại Auckland
  • Quy mô lớp học nhỏ & cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Mang lại trải nghiệm đào tạo cá nhân hóa
  • Giúp sinh viên đạt được kỹ năng đặc thù của ngành