7 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Manukau Institute of Technology

newzealand

2640

22

Bachelor of Digital Technologies (Level 7) - Majors in Networking, Software and Web Development a ...

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

NZ$22,300.00 (330,378,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Data Analytics (Level 7)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

NZ$22,300.00 (330,378,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Networking (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

NZ$22,300.00 (330,378,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Software and Web Development (Level 7)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

NZ$22,300.00 (330,378,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Information Technology Essentials (Level 4)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Information Technology Technical Support (Level 5)

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

NZ$22,300.00 (330,378,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Diploma in Systems Administration (Level 6)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Mười 2020

NZ$22,300.00 (330,378,775 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MIT chào đón gần 2.000 sinh viên quốc tế mỗi năm, mang đến một môi trường học tập đa dạng và thân thiện trên khu học xá.

  • Tọa lạc ở một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới
  • Các khóa học đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau
  • Giảng viên và cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế
  • Giảng dạy chú trọng sinh viên với quy mô lớp học nhỏ