29 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Manukau Institute of Technology

newzealand

1406

24

Bachelor of Applied Management (Level 7) - Accounting Major (CAANZ/CPA pathway)

30 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Human Resource Management (Level 7)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Operations and Production Management (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Project Management (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management - Sales and Marketing (Level 7)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma in Foreign-Going Master or Chief (Level 7) (Master Foreign-Going)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$16,200.00 (254,350,873 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Cross Cultural Supervision (Level 7)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Accounting (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Human Resource Management (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Operations and Production Management (Level 7)

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Professional Accounting (Level 7)

8 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Sales and Marketing (Level 7)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Mười 2020

NZ$21,700.00 (340,704,565 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MIT giành được Hạng I trong bản đánh giá gần đây do NZQA thực hiện năm 2016 và cũng là xếp hạng cao nhất.

  • Nhiều lựa chọn học tập trong các cơ sở tại Auckland
  • Quy mô lớp học nhỏ & cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Mang lại trải nghiệm đào tạo cá nhân hóa
  • Giúp sinh viên đạt được kỹ năng đặc thù của ngành