3 khóa học Trồng trọt tại Manukau Institute of Technology

newzealand

1878

28

New Zealand Certificate in Floristry (Level 2)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Floristry (Level 3)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 19 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

New Zealand Certificate in Floristry (Level 4)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 30 tuần

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

MIT giành được Hạng I trong bản đánh giá gần đây do NZQA thực hiện năm 2016 và cũng là xếp hạng cao nhất.

  • Nhiều lựa chọn học tập trong các cơ sở tại Auckland
  • Quy mô lớp học nhỏ & cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Mang lại trải nghiệm đào tạo cá nhân hóa
  • Giúp sinh viên đạt được kỹ năng đặc thù của ngành