6 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại Eastern Institute of Technology

newzealand

1147

22

Khóa học tiếng Anh

Graduate Diploma in Oenology

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

NZ$25,300.00 (368,446,678 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NZ Certificate in Baking (Generalist) (Level 4)

26 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

NZ$21,000.00 (305,825,306 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NZ Certificate in Cookery (Level 3)

19 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 18 tuần

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NZ Diploma in Cookery (Advanced) - Cookery Strand Level 5

24 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

NZ$18,500.00 (269,417,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NZ Diploma in Cookery (Advanced) - Patisserie Strand Level 5

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 10 Tháng Hai 2020

NZ$18,500.00 (269,417,531 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Tourism Opportunities - New Zealand Certificate in Tourism (Level 3 and 4) / New Zealand Diploma ...

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

NZ$21,100.00 (307,281,617 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Công nghệ Eastern là cơ sở đào tạo Hạng Nhất, đạt xếp hạng cao ở cả hai hạng mục tự đánh giá và thành tích giáo dục.

  • Được công nhận bởi Bộ Giáo dục New Zealand (MOE)
  • Cung cấp 138 khóa học và chương trình cấp bằng
  • Chương trình học được phát triển phù hợp nhu cầu thực tiễn
  • 1.250 sinh viên quốc tế từ 47 quốc gia khác nhau