5 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Eastern Institute of Technology

newzealand

1111

23

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Creative Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$22,200.00 (315,698,188 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Professional Creative Practice (Honours)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$25,200.00 (358,360,105 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Social Work

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$22,600.00 (321,386,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Professional Creative Practice

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$24,700.00 (351,249,786 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

NZ Diploma in Screen Production (Level 5)

5 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$22,600.00 (321,386,444 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Công nghệ Eastern là cơ sở đào tạo Hạng Nhất, đạt xếp hạng cao ở cả hai hạng mục tự đánh giá và thành tích giáo dục.

  • Được công nhận bởi Bộ Giáo dục New Zealand (MOE)
  • Cung cấp 138 khóa học và chương trình cấp bằng
  • Chương trình học được phát triển phù hợp nhu cầu thực tiễn
  • 1.250 sinh viên quốc tế từ 47 quốc gia khác nhau