6 khóa học Y tế và sức khỏe tại Eastern Institute of Technology

newzealand

1110

23

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Nursing

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$22,500.00 (326,836,386 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Health Science

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Sáu 2020, 17 Tháng Tám 2020, 27 Tháng Mười 2020

NZ$24,400.00 (354,435,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Nursing Science

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$24,400.00 (354,435,903 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

NZ Diploma in Wellness and Relaxation Massage

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$18,600.00 (270,184,746 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Health Science

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

NZ$25,100.00 (364,604,146 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Registered Nurse Competence Training Scheme

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 7 tuần

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Sáu 2020, 14 Tháng Chín 2020, 19 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Công nghệ Eastern là cơ sở đào tạo Hạng Nhất, đạt xếp hạng cao ở cả hai hạng mục tự đánh giá và thành tích giáo dục.

  • Được công nhận bởi Bộ Giáo dục New Zealand (MOE)
  • Cung cấp 138 khóa học và chương trình cấp bằng
  • Chương trình học được phát triển phù hợp nhu cầu thực tiễn
  • 1.250 sinh viên quốc tế từ 47 quốc gia khác nhau