1 khóa học Âm nhạc tại Eastern Institute of Technology

newzealand

1049

20

Khóa học tiếng Anh

NZ Diploma in Music

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$22,600.00 (346,011,456 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

EIT là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của New Zealand cho các ngành ứng dụng, luôn được đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

  • Viện đại học hàng đầu được công nhận bởi Bô Giáo dục NZ
  • Giảng viên là các chuyên gia đầu ngành đẳng cấp quốc tế
  • Chất lượng cao, cơ sở vật chất chuyên dụng ở 3 cơ sở vùng.
  • 1.450 sinh viên quốc tế từ 45 quốc gia khác nhau