4 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại Eastern Institute of Technology

newzealand

1058

20

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Computing Systems

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$21,100.00 (312,600,545 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Information Technology

40 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$20,700.00 (306,674,468 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Information Technology

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$21,900.00 (324,452,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Information Technology

41 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$21,500.00 (318,526,622 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Công nghệ Eastern là cơ sở đào tạo Hạng Nhất, đạt xếp hạng cao ở cả hai hạng mục tự đánh giá và thành tích giáo dục.

  • Được công nhận bởi Bộ Giáo dục New Zealand (MOE)
  • Cung cấp 138 khóa học và chương trình cấp bằng
  • Chương trình học được phát triển phù hợp nhu cầu thực tiễn
  • 1.250 sinh viên quốc tế từ 47 quốc gia khác nhau