6 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Eastern Institute of Technology

newzealand

1061

20

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Studies

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$20,400.00 (300,443,189 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Business (Level 7)

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$20,000.00 (294,552,146 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Professional Accounting

52 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$20,400.00 (300,443,189 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Applied Management

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$21,900.00 (322,534,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

NZ Diploma in Business (Level 5)

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 4 Tháng Năm 2020, 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$18,800.00 (276,879,017 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Applied Management

11 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 20 Tháng Bảy 2020

NZ$21,500.00 (316,643,557 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Công nghệ Eastern là cơ sở đào tạo Hạng Nhất, đạt xếp hạng cao ở cả hai hạng mục tự đánh giá và thành tích giáo dục.

  • Được công nhận bởi Bộ Giáo dục New Zealand (MOE)
  • Cung cấp 138 khóa học và chương trình cấp bằng
  • Chương trình học được phát triển phù hợp nhu cầu thực tiễn
  • 1.250 sinh viên quốc tế từ 47 quốc gia khác nhau