10 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Eastern Institute of Technology

newzealand

1111

23

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$20,400.00 (296,331,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Business (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$20,000.00 (290,521,232 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Professional Accounting

27 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$20,400.00 (296,331,657 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Management

28 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$21,900.00 (318,120,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Digital Business

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Sáu 2020, 17 Tháng Tám 2020, 27 Tháng Mười 2020

NZ$21,900.00 (318,120,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Logistics and Supply Chain Management

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 YEARS OR 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Sáu 2020, 17 Tháng Tám 2020, 27 Tháng Mười 2020

NZ$21,900.00 (318,120,749 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

NZ Diploma in Business (Level 5)

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$18,800.00 (273,089,958 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Applied Management

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 5 Tháng Mười 2020

NZ$21,500.00 (312,310,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Digital Business

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Sáu 2020, 17 Tháng Tám 2020, 27 Tháng Mười 2020

NZ$21,500.00 (312,310,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Logistics and Supply Chain Management

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Sáu 2020, 17 Tháng Tám 2020, 27 Tháng Mười 2020

NZ$21,500.00 (312,310,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Viện Công nghệ Eastern là cơ sở đào tạo Hạng Nhất, đạt xếp hạng cao ở cả hai hạng mục tự đánh giá và thành tích giáo dục.

  • Được công nhận bởi Bộ Giáo dục New Zealand (MOE)
  • Cung cấp 138 khóa học và chương trình cấp bằng
  • Chương trình học được phát triển phù hợp nhu cầu thực tiễn
  • 1.250 sinh viên quốc tế từ 47 quốc gia khác nhau