49 khóa học tại Eastern Institute of Technology

newzealand

675

9

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Business Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

NZ$20,400.00 (331,110,705 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Computing Systems

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

NZ$21,100.00 (342,472,347 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Creative Practice

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$22,200.00 (360,326,355 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Nursing

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$22,500.00 (365,195,630 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Professional Creative Practice (Honours)

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$25,200.00 (409,019,106 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Social Work

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$22,600.00 (366,818,722 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Sport and Exercise Science

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$22,600.00 (366,818,722 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Teaching (Early Childhood Education)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$22,600.00 (366,818,722 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Teaching (Primary)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$22,600.00 (366,818,722 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Veterinary Nursing

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$22,600.00 (366,818,722 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Viticulture and Wine Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Bảy 2021

NZ$21,900.00 (355,457,080 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Diploma in Business (Level 7)

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Năm 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 4 Tháng Mười 2021

NZ$20,000.00 (324,618,338 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Eastern Institute of Technology

EIT là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của New Zealand cho các ngành ứng dụng, luôn được đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

  • Viện đại học hàng đầu được công nhận bởi Bô Giáo dục NZ
  • Giảng viên là các chuyên gia đầu ngành đẳng cấp quốc tế
  • Chất lượng cao, cơ sở vật chất chuyên dụng ở 3 cơ sở vùng.
  • 1.450 sinh viên quốc tế từ 45 quốc gia khác nhau