3 khóa học Chăm sóc cá nhân và Thể dục tại Ara Institute of Canterbury

newzealand

1310

1

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Diploma in Beauty Therapies and Epilation

4 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 34 tuần

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$20,620.00 (300,291,324 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Hairdressing (Emerging Stylist) Level 4

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

New Zealand Certificate in Hairdressing (Salon Support) (Level 3)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020

NZ$21,240.00 (309,320,452 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH