3 khóa học Hạch Toán Quản Lý bậc đại học tại Ara Institute of Canterbury

newzealand

1124

4

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

EBook Hướng dẫn du học New Zealand!

Bạn muốn du học New Zealand? Tải bản eBook hướng dẫn du học New Zealand toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Applied Management (Accounting - ACA Pathway)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

NZ$19,920.00 (302,680,366 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Accounting - CPA Foundation Pathway)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

NZ$19,920.00 (302,680,366 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Management (Accounting)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

NZ$19,920.00 (302,680,366 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH