COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

8 khóa học Giảng dạy đặc biệt tại Victoria University of Wellington

newzealand

3306

74

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021, 1 May 2022

NZ$28,621.00 (480,083,986 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (GCertTESOL)

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

8 October 2021

NZ$27,711.60 (464,829,859 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Arts (GDipArts)

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021, 1 May 2022

NZ$27,750.00 (465,473,974 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Second Language Learning and Teaching (180 points)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Hai 2022

Hạn nộp đơn

1 December 2021

NZ$46,371.00 (777,819,591 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

146 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022, 14 Tháng Mười Một 2022

Hạn nộp đơn

1 September 2021, 1 December 2021, 1 May 2022, 1 September 2022

NZ$31,221.00 (523,695,962 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) (180 points)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022, 14 Tháng Mười Một 2022

Hạn nộp đơn

1 September 2021, 1 December 2021, 1 May 2022, 1 September 2022

NZ$46,371.00 (777,819,591 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Postgraduate Certificate in TESOL

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022, 14 Tháng Mười Một 2022

Hạn nộp đơn

1 September 2021, 1 December 2021, 1 May 2022, 1 September 2022

NZ$35,388.00 (593,592,540 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Postgraduate Diploma in TESOL

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 5 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021, 28 Tháng Hai 2022, 11 Tháng Bảy 2022, 14 Tháng Mười Một 2022

Hạn nộp đơn

1 September 2021, 1 December 2021, 1 May 2022, 1 September 2022

NZ$35,388.00 (593,592,540 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Victoria University of Wellington

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand