12 khóa học Truyền thông tại Victoria University of Wellington

newzealand

8825

178

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Film

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (417,856,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Media Studies

36 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (417,856,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication (BC)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (417,856,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Science Communication

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (476,356,902 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Media Studies

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3-4 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

NZ$30,000.00 (455,843,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Communication – MC

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Intercultural Communication and Applied Translation - MICAT

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate in Communication

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate in Intercultural Communication and Applied Translation

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Communication

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

NZ$30,000.00 (455,843,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Intercultural Communication and Applied Translation

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

NZ$30,000.00 (455,843,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Film

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3-4 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

NZ$30,000.00 (455,843,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand