8 khóa học Âm nhạc tại Victoria University of Wellington

newzealand

14448

224

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Music

55 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$28,750.00 (444,284,181 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (BMus)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$31,300.00 (483,690,256 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music with Honours - BMus(Hons)

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$34,400.00 (531,595,680 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Music (GDipMus)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$31,300.00 (483,690,256 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Music

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3-4 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 11 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

NZ$28,600.00 (441,966,176 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music (MMus)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 11 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

1 September 2019, 1 December 2019, 1 May 2020, 1 September 2020

NZ$34,400.00 (531,595,680 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Musical Arts (MMA)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$34,400.00 (531,595,680 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Music (PGDipMus)

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$34,400.00 (531,595,680 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 16.000 đại học trên toàn thế giới, Đại học Victoria ở Wellington được xếp trong trong top 2%, và có 10 chuyên ngành thuột top 100 thế giới.

  • BXH QS Stars 2018 đánh giá Victoria đạt 5 sao về chất lượng
  • Trường Kinh doanh Victoria được công nhận toàn thế giới
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chất lượng nghiên cứu
  • Wellington là thành phố đầy những điều thú vị để khám phá