COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

10 khóa học Âm nhạc tại Victoria University of Wellington

newzealand

6662

137

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Music

52 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$28,600.00 (443,677,589 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music with Honours - BMus(Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$36,650.00 (568,558,868 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Diploma in Music (GDipMus)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$34,050.00 (528,224,542 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Arts in Music

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3-4 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021

NZ$31,200.00 (484,011,915 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Music (MMus)

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020, 22 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021, 8 Tháng Mười Một 2021

NZ$36,650.00 (568,558,868 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Master of Musical Arts (MMA)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$36,650.00 (568,558,868 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Postgraduate Diploma in Music (PGDipMus)

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$36,650.00 (568,558,868 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Artist Diploma (ArtDip)

69 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$36,650.00 (568,558,868 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music (BMus)

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$34,050.00 (528,224,542 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Musical Arts (DMA)

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 9

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 5 Tháng Bảy 2021

NZ$3,383.60 (52,490,472 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand