26 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Victoria University of Wellington

newzealand

11695

213

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Artist Diploma (ArtDip)

53 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$35,220.00 (540,283,105 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Art History

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$27,470.00 (421,396,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Music

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$27,470.00 (421,396,277 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) in Theatre

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$27,470.00 (421,396,277 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Design Innovation (BDI)

47 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$33,020.00 (506,534,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (BMus)

22 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,770.00 (502,699,527 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music with Honours - BMus(Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$35,220.00 (540,283,105 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Musical Arts (DMA)

6 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 9

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020, 1 September 2020

NZ$28,568.40 (438,245,992 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Design Innovation (GDipDI)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$33,020.00 (506,534,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Music (GDipMus)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$32,770.00 (502,699,527 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Art History

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3-4 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

NZ$29,970.00 (459,746,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Museum and Heritage Studies

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3-4 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

NZ$29,970.00 (459,746,867 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand