9 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học tại Victoria University of Wellington

newzealand

11695

213

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Data Science

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$27,470.00 (421,396,277 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Data Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020, 1 September 2020

NZ$29,120.00 (446,707,666 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) in Information Systems

32 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020, 1 September 2020

NZ$29,120.00 (446,707,666 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours - BE(Hons) majoring in Cybersecurity Engineering

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$34,870.00 (534,914,022 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours - BE(Hons) majoring in Electronic and Computer Systems Engin ...

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$34,870.00 (534,914,022 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours - BE(Hons) majoring in Software Engineering

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2020

NZ$34,870.00 (534,914,022 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Computer Graphics

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$31,320.00 (480,456,185 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

87 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$31,320.00 (480,456,185 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Data Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$31,320.00 (480,456,185 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand