10 khóa học Khoa học Môi trường tại Victoria University of Wellington

newzealand

11345

216

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Science

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (468,500,068 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Studies

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (468,500,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Renewable Energy Systems

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 May 2020, 1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (468,500,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Climate Change Science and Policy (MCCSP)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Environmental Science

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Environmental Studies (MEnvStud)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 2 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

NZ$36,100.00 (539,484,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Marine Conservation (MMarCon)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020, 15 October 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Environmental Science

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 TRIMESTERS (BY COURSEWORK AND THESIS)

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

NZ$36,100.00 (539,484,927 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate in Marine Conservation

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 March 2020, 15 October 2020

NZ$27,300.00 (407,976,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Environmental Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 2 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

NZ$36,100.00 (539,484,927 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand