10 khóa học Khoa học Môi trường tại Victoria University of Wellington

newzealand

13195

222

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Science

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$31,320.00 (463,959,647 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Studies

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$31,320.00 (463,959,647 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Renewable Energy Systems

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$31,320.00 (463,959,647 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Climate Change Science and Policy (MCCSP)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$53,720.00 (795,782,638 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Environmental Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$53,720.00 (795,782,638 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Environmental Studies (MEnvStud)

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$36,070.00 (534,323,897 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Marine Conservation (MMarCon)

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2020, Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

15 October 2019, 1 March 2020

NZ$60,720.00 (899,477,323 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Environmental Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 TRIMESTERS (BY COURSEWORK AND THESIS)

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

NZ$36,070.00 (534,323,897 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate in Marine Conservation

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019, 1 May 2020

NZ$27,270.00 (403,964,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Environmental Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$36,070.00 (534,323,897 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 16.000 đại học trên toàn thế giới, Đại học Victoria ở Wellington được xếp trong trong top 2%, và có 10 chuyên ngành thuột top 100 thế giới.

  • BXH QS Stars 2018 đánh giá Victoria đạt 5 sao về chất lượng
  • Trường Kinh doanh Victoria được công nhận toàn thế giới
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chất lượng nghiên cứu
  • Wellington là thành phố đầy những điều thú vị để khám phá