9 khóa học Khoa học đại cương tại Victoria University of Wellington

15510

212

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (BSc) in Development Studies

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 1 December 2019, 1 May 2020

NZ$29,900.00 (476,042,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science with Honours BSc(Hons)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 1 December 2019, 1 May 2020

NZ$34,900.00 (555,648,048 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Science

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - A MINIMUM PERIOD OF TWO YEARS FULL TIME SUPERVISED RESEARCH, HOWEVER PHD THESES NORMALLY REQUIRE AT LEAST THREE YEARS.

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 11 Tháng Mười Một 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

1 July 2019, 1 November 2019, 1 March 2020, 1 July 2020, 1 November 2020

NZ$8,496.00 (135,266,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Science (GDipSc)

1 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 1 December 2019, 1 May 2020

NZ$29,900.00 (476,042,310 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architectural Science

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$54,700.00 (870,886,768 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Architectural Science (Research)

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2-3 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$36,450.00 (580,325,826 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate in Architectural Science

1 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Architectural Science

Cao học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

1 December 2019

NZ$36,450.00 (580,325,826 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Science (PGDipSc)

2 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 8 Tháng Bảy 2019, 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2019, 1 December 2019, 1 May 2020

NZ$34,900.00 (555,648,048 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 16.000 đại học trên toàn thế giới, Đại học Victoria ở Wellington được xếp trong trong top 2%, và có 10 chuyên ngành thuột top 100 thế giới.

  • BXH QS Stars 2018 đánh giá Victoria đạt 5 sao về chất lượng
  • Trường Kinh doanh Victoria được công nhận toàn thế giới
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chất lượng nghiên cứu
  • Wellington là thành phố đầy những điều thú vị để khám phá