28 khóa học Y tế và sức khỏe tại Victoria University of Wellington

null

12321

228

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

206 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$27,470.00 (417,110,771 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Health - BHlth

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$29,020.00 (440,646,326 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

110 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$31,320.00 (475,570,052 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Health - DHlth

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

NZ$27,966.00 (424,642,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Midwifery - DMid

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

NZ$27,966.00 (424,642,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Nursing - DNurs

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 9

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến November 2020

NZ$27,966.00 (424,642,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Clinical Research (MClinRes)

101 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$40,070.00 (608,432,056 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Drug Discovery and Development (MDDD)

123 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

NZ$53,720.00 (815,696,782 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Educational Psychology (MEdPsych)

30 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến December 2019

NZ$36,070.00 (547,695,140 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Health (MHlth)

17 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 TRIMESTERS FULL-TIME (6 TRIMESTERS PART-TIME)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 6 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

1 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Health Research - MHR

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3

Ngày bắt đầu - Scheduled dates throughout the year

NZ$29,370.00 (445,960,806 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music Therapy (MMusTher)

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 TRIMESTERS (BY RESEARCH); 5 TRIMESTERS (BY COURSEWORK AND RESEARCH)

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020

Hạn nộp đơn

Dự kiến July 2020

NZ$35,220.00 (534,788,545 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand