25 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại Victoria University of Wellington

null

8844

177

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Artist Diploma (ArtDip)

69 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 4

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$35,250.00 (535,616,612 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Art History

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (417,856,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Music

57 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (417,856,931 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) in Theatre

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$27,500.00 (417,856,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Design Innovation (BDI)

41 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

NZ$33,050.00 (502,188,057 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music (BMus)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$32,800.00 (498,389,358 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Music with Honours - BMus(Hons)

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$35,250.00 (535,616,612 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Musical Arts (DMA)

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 9

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

NZ$34,383.60 (522,451,839 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Design Innovation (GDipDI)

12 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2021

NZ$33,050.00 (502,188,057 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Music (GDipMus)

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$32,800.00 (498,389,358 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Art History

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3-4 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

NZ$30,000.00 (455,843,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Museum and Heritage Studies

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3-4 TRIMESTERS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

NZ$30,000.00 (455,843,925 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand