29 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Victoria University of Wellington

null

8984

178

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (BCom) in Accounting

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020, 1 May 2021, 1 September 2021

NZ$29,150.00 (436,260,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) in Actuarial Science

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020, 1 May 2021, 1 September 2021

NZ$29,150.00 (436,260,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) in Finance

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020, 1 May 2021, 1 September 2021

NZ$29,150.00 (436,260,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) in Human Resource Management and Industrial Relations

23 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020, 1 May 2021, 1 September 2021

NZ$29,150.00 (436,260,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) in International Business

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020, 1 May 2021, 1 September 2021

NZ$29,150.00 (436,260,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) in Management

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020, 1 May 2021, 1 September 2021

NZ$29,150.00 (436,260,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) in Marketing

42 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020, 1 May 2021, 1 September 2021

NZ$29,150.00 (436,260,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) in Taxation

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021, 9 Tháng Mười Một 2021

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020, 1 May 2021, 1 September 2021

NZ$29,150.00 (436,260,865 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce with Honours

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 2

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020

NZ$30,650.00 (458,709,966 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Actuarial Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

NZ$31,350.00 (469,186,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Business and Government

22 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 9 Tháng Mười Một 2020

Hạn nộp đơn

1 September 2020, 1 December 2020

NZ$8,268.00 (123,739,445 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Commerce - GCertCom

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020, 2 Tháng Ba 2021, 6 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

1 December 2020, 1 May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trong số 18.000 trường đại học trên thế giới, Đại học Victoria ở Wellington có mặt trong top 2%, với 13 chuyên ngành thuộc top 100 toàn cầu.

  • Xếp hạng 5 sao+ của QS Stars Rating of Excellence 2019
  • 1% các trường đại học toàn cầu đạt cả 3 kiểm định kinh doanh
  • Số 1 New Zealand về cường độ nghiên cứu
  • Tọa lạc tại thủ đô của New Zealand