The University of Waikato

1 khóa học bậc đại học tại The University of Waikato

12216

313

XẾP HẠNG THE TIMES 401

Diploma in Law

4 LƯỢT XEM

Đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2017

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2018

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Một mạng lưới sinh viên, đối tác rộng khắp toàn cầu, bằng cấp được công nhận quốc tế là một ít trong số những thế mạnh của Waikato.

  • Nằm trên một khu học xá rộng 65 hectare ở Hamilton, NZ.
  • Môi trường đa văn hóa với sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia
  • 12 ngành học có mặt trong top 250 thế giới
  • Môi trường học tập và giải trí đa dạng