14 khóa học Truyền thông tại The University of Waikato

newzealand

4015

89

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) majoring in Screen and Media Studies

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$30,595.00 (449,537,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Sciences (BSocSc) majoring in Screen and Media Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$30,595.00 (449,537,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Screen and Media Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

NZ$33,345.00 (489,943,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate (GradCert) in Communication Design

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate (GradCert) in Media Design

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate (GradCert) in Screen and Media Studies

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma (GradDip) in Screen and Media Studies

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$25,160.00 (369,679,938 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) majoring in Screen and Media Studies

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$30,695.00 (451,006,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Media and Creative Technologies (MMCT)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$30,695.00 (451,006,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Screen and Media Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,345.00 (489,943,464 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate (PGCert) in Creative Technologies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma (PGDip) in Creative Technologies

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 2 Tháng Ba 2020, 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$30,695.00 (451,006,586 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Waikato là cơ sở đào tạo được công nhận toàn cầu, mang đến cho sinh viên nền giáo dục chất lượng cao, bám sát thực tiễn.

  • Xếp hạng thứ 266 trong BXH QS World University Rankings 2020
  • 93% sinh viên rất hài lòng về chất lượng giảng dạy
  • Top 500 trong THE World University Rankings 2019
  • Đạt giải thưởng QS 5 Sao về cơ sở vật chất