27 khóa học Y tế và sức khỏe tại The University of Waikato

newzealand

3856

87

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) majoring in Psychology

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$32,750.00 (465,725,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$28,685.00 (407,919,033 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health, Sport and Human Performance

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$25,160.00 (357,791,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) majoring in Psychology

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$32,750.00 (465,725,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Social Sciences (BSocSc) majoring in Psychology

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$32,750.00 (465,725,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

9 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

NZ$38,795.00 (551,689,694 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate (GradCert) in Community Health

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate (GradCert) in Gender and Sexuality Studies

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate (GradCert) in Psychology

10 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma (GradDip) in Community Health

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$25,160.00 (357,791,280 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma (GradDip) in Psychology

6 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$32,750.00 (465,725,931 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Psychology (MAppPsy)

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

NZ$34,930.00 (496,726,924 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hơn 90% học viên đánh giá hơn cả hài lòng với trải nghiệm sinh viên tại Đại học Waikato.

  • Số 1 New Zealand về chất lượng & ảnh hưởng của nghiên cứu
  • Cung cấp cơ sở vật chất tối tân cho người học
  • Hơn 60 câu lạc bộ sinh viên để bạn lựa chọn
  • Tọa lạc tại NZ, đất nước thanh bình thứ hai toàn cầu