COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

12 khóa học Âm nhạc tại The University of Waikato

newzealand

3091

62

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) majoring in Music

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$32,750.00 (508,057,379 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Music (BMus)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$30,595.00 (474,626,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Musical Arts (DMA)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

NZ$39,245.00 (608,815,628 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Music

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

NZ$39,245.00 (608,815,628 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate (GradCert) in Music

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma (GradDip) in Human Performance Science

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$25,160.00 (390,312,172 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma (GradDip) in Music

2 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$30,595.00 (474,626,427 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) majoring in Music

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$34,930.00 (541,876,160 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Music (MMus)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$34,345.00 (532,800,936 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Philosophy (MPhil) in Music

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

NZ$39,245.00 (608,815,628 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate (PGCert) in Music

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma (PGDip) in Music

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$34,345.00 (532,800,936 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hơn 90% học viên đánh giá hơn cả hài lòng với trải nghiệm sinh viên tại Đại học Waikato.

  • Số 1 New Zealand về chất lượng & ảnh hưởng của nghiên cứu
  • Cung cấp cơ sở vật chất tối tân cho người học
  • Hơn 60 câu lạc bộ sinh viên để bạn lựa chọn
  • Tọa lạc tại NZ, đất nước thanh bình thứ hai toàn cầu