19 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại The University of Waikato

newzealand

4866

89

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) majoring in Music

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$31,795.00 (465,926,579 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) majoring in Theatre Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$29,705.00 (435,299,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (BMus)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$29,705.00 (435,299,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Musical Arts (DMA)

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$38,475.00 (563,815,855 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Music

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2019, Tháng Mười Một 2019, Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020

NZ$32,690.00 (479,041,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Theatre Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2019, Tháng Mười Một 2019, Tháng Hai 2020, Tháng Ba 2020, Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020

NZ$32,690.00 (479,041,983 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate (GradCert) in Music

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate (GradCert) in Theatre Studies

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma (GradDip) in Music

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$29,705.00 (435,299,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma (GradDip) in Theatre Studies

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$29,705.00 (435,299,544 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) majoring in Music

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$34,245.00 (501,829,083 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) majoring in Theatre Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Bảy 2020

NZ$30,095.00 (441,014,637 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Waikato là cơ sở đào tạo được công nhận toàn cầu, mang đến cho sinh viên nền giáo dục chất lượng cao, bám sát thực tiễn.

  • Xếp hạng thứ 266 trong BXH QS World University Rankings 2020
  • 93% sinh viên rất hài lòng về chất lượng giảng dạy
  • Top 500 trong THE World University Rankings 2019
  • Đạt giải thưởng QS 5 Sao về cơ sở vật chất