12 khóa học Phát Triển Cộng Đồng tại The University of Waikato

newzealand

3978

86

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) majoring in Human Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$25,160.00 (352,179,095 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Social Sciences (BSocSc) majoring in Human Development

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$25,160.00 (352,179,095 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (PhD) in Development Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tư 2020, Tháng Năm 2020, Tháng Sáu 2020, Tháng Bảy 2020, Tháng Tám 2020, Tháng Chín 2020, Tháng Mười 2020, Tháng Mười Một 2020

NZ$33,345.00 (466,749,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate (GradCert) in Human Development

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate (GradCert) in Human Performance Science

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma (GradDip) in Human Development

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$25,160.00 (352,179,095 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Philosophy (MPhil) in Development Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$33,345.00 (466,749,282 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Social Sciences (MSocSc) majoring in Human Development

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$32,812.50 (459,295,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Certificate (PGCert) in Development Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Certificate (PGCert) in Human Development

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma (PGDip) in Development Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$30,695.00 (429,655,697 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma (PGDip) in Human Development

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

29 May 2020

NZ$30,695.00 (429,655,697 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hơn 90% học viên đánh giá hơn cả hài lòng với trải nghiệm sinh viên tại Đại học Waikato.

  • Số 1 New Zealand về chất lượng & ảnh hưởng của nghiên cứu
  • Cung cấp cơ sở vật chất tối tân cho người học
  • Hơn 60 câu lạc bộ sinh viên để bạn lựa chọn
  • Tọa lạc tại NZ, đất nước thanh bình thứ hai toàn cầu