10 khóa học Sinh học tại The University of Waikato

newzealand

3360

67

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Engineering with Honours - Chemical and Biological Engineering

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 YEARS (MARCH) / 4.5 YEARS (JULY)

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$36,770.00 (562,957,576 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) majoring in Molecular and Cellular Biology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$32,750.00 (501,410,406 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (Technology) (BSc (Tech)) majoring in Molecular and Cellular Biology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$32,750.00 (501,410,406 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate (GradCert) in Molecular and Cellular Biology

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma (GradDip) in Molecular and Cellular Biology

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$25,160.00 (385,205,674 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Molecular and Cellular Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$34,930.00 (534,786,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Research) in Molecular and Cellular Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$34,930.00 (534,786,732 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (Technology) (MSc(Tech)) in Molecular and Cellular Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 1.5 YEARS

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$34,510.00 (528,356,431 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate (PGCert) in Molecular and Cellular Biology

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma (PGDip) in Molecular and Cellular Biology

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

Hạn nộp đơn

Dự kiến May 2021

NZ$30,695.00 (469,947,860 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Hơn 90% học viên đánh giá hơn cả hài lòng với trải nghiệm sinh viên tại Đại học Waikato.

  • Số 1 New Zealand về chất lượng & ảnh hưởng của nghiên cứu
  • Cung cấp cơ sở vật chất tối tân cho người học
  • Hơn 60 câu lạc bộ sinh viên để bạn lựa chọn
  • Tọa lạc tại NZ, đất nước thanh bình thứ hai toàn cầu