13 khóa học Truyền thông tại University of Otago

newzealand

5439

111

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Communication Studies

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$26,364.00 (394,565,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Film and Media Studies

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$26,364.00 (394,565,401 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma for Graduates (DipGrad) Endorsed in Information and Communications Technology

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$34,014.00 (509,055,817 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science (MAppSc) in Science and Natural History Filmmaking

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$52,133.00 (780,225,992 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Communication Studies

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$27,966.00 (418,541,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Film and Media Studies

9 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$27,966.00 (418,541,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science Communication (MSciComm) - Endorsed in Science in Society

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$34,755.00 (520,145,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science Communication (MSciComm) - Unendorsed

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$34,755.00 (520,145,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate in Science Communication (PGCertSciComm)

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 0.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$16,871.00 (252,492,523 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Postgraduate Diploma in Arts (PGDipArts) in Communication Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$27,966.00 (418,541,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Arts (PGDipArts) in Film and Media Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$27,966.00 (418,541,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Science Communication (PGDipSciComm)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$34,755.00 (520,145,672 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Otago lọt vào top 1% các trường đại học trên thế giới.

  • Đạt chuẩn 5☆+, xếp hạng cao nhất về giảng dạy & nghiên cứu
  • Trường đại học số 1 tại New Zealand về hiệu quả giáo dục
  • 95% sinh viên tốt nghiệp tại Otago có việc làm hoặc học tiếp
  • Cơ hội xin visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp