COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

75 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Otago

newzealand

3424

69

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Environmental Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$33,365.00 (548,412,834 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Anthropology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Communication Studies

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Economics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$29,367.36 (482,704,545 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) Majoring in English and Linguistics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Film and Media Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Global Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Indigenous Development/He Kura Matanui

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Language and Linguistics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Linguistics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Philosophy, Politics and Economics

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Politics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$27,155.95 (446,356,107 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Otago nằm trong top 1% các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

  • Được xếp hạng cao nhất về lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu
  • Trường đại học số 1 tại New Zealand về kết quả đào tạo
  • 95% sinh viên Otago có việc làm hoặc học tiếp sau tốt nghiệp
  • Cơ hội xin visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp