7 khóa học Tâm lý học tại University of Otago

newzealand

5723

118

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Psychology

39 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Psychology

29 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Psychology

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$34,755.00 (494,238,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science (MSc) in Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$34,755.00 (494,238,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Arts (PGDipArts) in Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$34,755.00 (494,238,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Health Sciences (PGDipHealSc) Endorsed in Cognitive-Behaviour Therapy

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$41,452.00 (589,473,932 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Science (PGDipSci) in Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$34,755.00 (494,238,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Otago lọt vào top 1% các trường đại học trên thế giới.

  • Đạt chuẩn 5☆+, xếp hạng cao nhất về giảng dạy & nghiên cứu
  • Trường đại học số 1 tại New Zealand về hiệu quả giáo dục
  • 95% sinh viên tốt nghiệp tại Otago có việc làm hoặc học tiếp
  • Cơ hội xin visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp