COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

121 khóa học Y tế và sức khỏe tại University of Otago

newzealand

4257

80

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Physical Education, Activity and Health

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$34,755.29 (538,466,659 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Sport and Exercise Nutrition

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,429.94 (548,919,068 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Sciences (BBiomedSc) Majoring in Drugs and Human Health

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,430.00 (548,919,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Sciences (BBiomedSc) Majoring in Infection and Immunity

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,430.00 (548,919,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Sciences (BBiomedSc) Majoring in Nutrition and Metabolism in Human Health

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,430.00 (548,919,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Surgery (BDS)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Dental Technology (BDentTech)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences (BHealSc) Majoring in Maori Health

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,430.00 (548,919,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences (BHealSc) Majoring in Pacific and Global Health

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,430.00 (548,919,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences (BHealSc) Majoring in Public Health

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,430.00 (548,919,998 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLSc)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MB ChB)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Otago lọt vào top 1% các trường đại học trên thế giới.

  • Đạt chuẩn 5☆+, xếp hạng cao nhất về giảng dạy & nghiên cứu
  • Trường đại học số 1 tại New Zealand về hiệu quả giáo dục
  • 95% sinh viên tốt nghiệp tại Otago có việc làm hoặc học tiếp
  • Cơ hội xin visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp