19 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại University of Otago

newzealand

6295

116

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Art History and Visual Culture

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$30,053.50 (456,339,226 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Music

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$30,368.00 (461,114,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Theatre Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$26,364.00 (400,317,013 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music (MusB)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$30,368.00 (461,114,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Performing Arts (BPA)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 25 Tháng Hai 2020

NZ$30,368.00 (461,114,666 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Musical Arts (DMA)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$31,745.00 (482,023,350 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Foundation Year - Arts

22 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 26 tuần

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 22 Tháng Sáu 2020, 19 Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) in Chinese

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$27,966.00 (424,642,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) in Music

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$37,926.00 (575,877,069 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts (MA) in Theatre Studies

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$27,966.00 (424,642,148 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Fine Arts (MFA)

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$27,966.00 (424,642,148 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music (MMus)

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$31,745.00 (482,023,350 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Otago luôn đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế trọng điểm, và có thỏa thuận trao đổi sinh viên với hơn 100 học viện nước ngoài.

  • Top 50 thế giới tại nhiều ngành học (QS rankings 2018)
  • Xếp hạng 5 sao của QS về chất lượng đào tạo xuất sắc
  • Nhận 183 triệu NZD từ các quỹ nghiên cứu bên ngoài
  • Giữ liên lạc với hơn 100.000 cựu sinh viên ở 140 quốc gia