10 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học tại University of Otago

newzealand

6285

116

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Computational Modelling

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Data Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Geographic Information Systems

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Software Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Computer Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Information Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Commerce (BCom) Majoring in Information Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Computer Science

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Diploma for Graduates (DipGrad) Endorsed in Information and Communications Technology

3 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$34,014.00 (509,125,215 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Information Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 24 Tháng Hai 2020, 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (484,876,881 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Otago luôn đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế trọng điểm, và có thỏa thuận trao đổi sinh viên với hơn 100 học viện nước ngoài.

  • Top 50 thế giới tại nhiều ngành học (QS rankings 2018)
  • Xếp hạng 5 sao của QS về chất lượng đào tạo xuất sắc
  • Nhận 183 triệu NZD từ các quỹ nghiên cứu bên ngoài
  • Giữ liên lạc với hơn 100.000 cựu sinh viên ở 140 quốc gia