33 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Otago

newzealand

5696

118

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Data Science

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Geographic Information Systems

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Computer Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) Majoring in Information Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) Majoring in Information Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Computer Science

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Information Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$32,394.00 (460,663,383 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Diploma for Graduates (DipGrad) Endorsed in Information and Communications Technology

7 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$34,014.00 (483,700,818 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science (MAppSc) in Computer Science

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$52,133.00 (741,364,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science (MAppSc) in Geographic Information Systems

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$52,133.00 (741,364,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science (MAppSc) in Software Engineering

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$52,133.00 (741,364,578 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Computer Science

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 6 Tháng Bảy 2020

NZ$34,755.00 (494,238,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Otago lọt vào top 1% các trường đại học trên thế giới.

  • Đạt chuẩn 5☆+, xếp hạng cao nhất về giảng dạy & nghiên cứu
  • Trường đại học số 1 tại New Zealand về hiệu quả giáo dục
  • 95% sinh viên tốt nghiệp tại Otago có việc làm hoặc học tiếp
  • Cơ hội xin visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp