47 khóa học Sinh học tại University of Otago

newzealand

5017

96

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Molecular Biotechnology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,429.94 (542,440,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Sciences (BBiomedSc) Majoring in Functional Human Biology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,430.00 (542,441,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Biomedical Sciences (BBiomedSc) Majoring in Reproduction, Genetics and Development

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,430.00 (542,441,853 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Anatomy

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,429.94 (542,440,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Biochemistry

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,429.94 (542,440,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Botany

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$33,364.79 (510,822,989 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Genetics

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,429.94 (542,440,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Microbiology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,429.94 (542,440,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Neuroscience

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,429.94 (542,440,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Plant Biotechnology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$35,429.94 (542,440,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) Majoring in Zoology

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$33,364.79 (510,822,989 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Applied Science (MAppSc) in Bioengineering

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Hai 2021

NZ$53,696.99 (822,113,879 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Otago lọt vào top 1% các trường đại học trên thế giới.

  • Đạt chuẩn 5☆+, xếp hạng cao nhất về giảng dạy & nghiên cứu
  • Trường đại học số 1 tại New Zealand về hiệu quả giáo dục
  • 95% sinh viên tốt nghiệp tại Otago có việc làm hoặc học tiếp
  • Cơ hội xin visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp