COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

465 khóa học tại University of Otago

newzealand

2614

55

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Agricultural Innovation

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,365.00 (533,961,572 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Applied Geology

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,365.00 (533,961,572 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Aquaculture and Fisheries

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,365.00 (533,961,572 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Computational Modelling

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,365.00 (533,961,572 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Consumer Food Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,365.00 (533,961,572 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Data Science

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,365.00 (533,961,572 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Energy Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,365.00 (533,961,572 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Environmental Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,365.00 (533,961,572 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Forensic Analytical Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$35,429.94 (567,008,136 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Geographic Information Systems

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$33,364.79 (533,958,211 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Molecular Biotechnology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$35,429.94 (567,008,136 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Applied Science (BAppSc) Majoring in Physical Education, Activity and Health

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2022

NZ$34,755.29 (556,211,278 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Otago

University of Otago nằm trong top 1% các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

  • Được xếp hạng cao nhất về lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu
  • Trường đại học số 1 tại New Zealand về kết quả đào tạo
  • 95% sinh viên Otago có việc làm hoặc học tiếp sau tốt nghiệp
  • Cơ hội xin visa làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp