COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

9 khóa học Kinh doanh tại University of Canterbury

newzealand

4342

89

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (BCom) majoring in International Business

16 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$32,125.00 (488,485,952 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce (BCom) majoring in Tourism Marketing and Management

43 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$32,125.00 (488,485,952 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Commerce with Honours

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$30,625.00 (465,677,270 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Commerce

5 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$29,500.00 (448,570,758 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Business Management

31 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12-15 MONTHS(DUE TO COVID-19 THIS PROGRAMME WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE “ONLINE TO ON CAMPUS”. STUDENTS CAN COMPLETE 1 SEMESTER ONLINE AND THEN CONTINUE STUDIES ON CAMPUS WHEN THE NZ BORDER REOPENS)

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

NZ$27,500.00 (418,159,181 đ) một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

PhD - Doctor of Philosophy in Business

21 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021, Tháng Hai 2021, Tháng Ba 2021, Tháng Tư 2021, Tháng Năm 2021, Tháng Sáu 2021, Tháng Bảy 2021, Tháng Tám 2021, Tháng Chín 2021, Tháng Mười 2021, Tháng Mười Một 2021, Tháng Mười Hai 2021

NZ$8,459.00 (128,625,764 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Certificate in Business

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Business

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 9 tháng

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$27,500.00 (418,159,181 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021

NZ$34,500.00 (524,599,700 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Kinh doanh UC nằm trong một phần trăm các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới với 3 chứng nhận uy tín từ EQUIS, AACSB và AMBA.

  • Xếp trong top 200 ngành Kế toán và Tài chính
  • Xếp trong top 250 về Nghiên cứu Quản lý và Kinh doanh
  • Trong top 300 về Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin
  • Xếp trong top 300 về Kinh tế học & Kinh tế lượng