47 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại University of Canterbury

newzealand

5503

123

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) majoring in Anthropology

35 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$28,750.00 (417,624,271 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Cinema Studies

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$28,750.00 (417,624,271 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Economics

66 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$28,750.00 (417,624,271 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Human Services

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$28,750.00 (417,624,271 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Linguistics

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$28,750.00 (417,624,271 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Media and Communication

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$28,750.00 (417,624,271 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Political Science and International Relations

44 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$28,750.00 (417,624,271 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Sociology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$28,750.00 (417,624,271 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) majoring in Business Economics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (DUE TO COVID-19, THIS PROGRAMME WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE “ONLINE TO ON CAMPUS”. STUDENTS CAN COMPLETE 1 SEMESTER ONLINE AND THEN CONTINUE STUDIES ON CAMPUS WHEN THE NZ BORDER REOPENS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$30,625.00 (444,860,637 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Commerce (BCom) majoring in Economics

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 YEARS (DUE TO COVID-19, THIS PROGRAMME WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE “ONLINE TO ON CAMPUS”. STUDENTS CAN COMPLETE 1 SEMESTER ONLINE AND THEN CONTINUE STUDIES ON CAMPUS WHEN THE NZ BORDER REOPENS)

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$30,625.00 (444,860,637 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Communication

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$27,938.00 (405,829,109 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Criminal Justice

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Hai 2021, 19 Tháng Bảy 2021

NZ$30,000.00 (435,781,848 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường Kinh doanh UC nằm trong một phần trăm các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới với 3 chứng nhận uy tín từ EQUIS, AACSB và AMBA.

  • Xếp trong top 200 ngành Kế toán và Tài chính
  • Xếp trong top 250 về Nghiên cứu Quản lý và Kinh doanh
  • Trong top 300 về Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin
  • Xếp trong top 300 về Kinh tế học & Kinh tế lượng