12 khóa học Tâm lý học tại University of Canterbury

newzealand

5542

123

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts (BA) majoring in Psychology

24 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$28,750.00 (408,843,374 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Health Sciences (BHSc) in Psychology

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$31,375.00 (446,172,552 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$35,250.00 (501,277,528 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Child and Family Psychology

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$30,700.00 (436,573,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Psychology

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$30,700.00 (436,573,620 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Applied Psychology

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$38,400.00 (546,072,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Child and Family Psychology

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$32,533.00 (462,640,052 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$38,400.00 (546,072,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Child and Family Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Mười Một 2020

NZ$31,200.00 (443,683,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Clinical Psychology

9 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$28,150.00 (400,310,991 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Science (Child and Family Psychology)

14 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Hai 2021

NZ$38,400.00 (546,072,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Postgraduate Diploma in Science (Psychology)

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Bảy 2020

NZ$38,400.00 (546,072,541 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cựu sinh viên của University of Canterbury là những nhân vật nổi tiếng như Karl Popper, một trong những triết gia khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

  • Nằm trong top 250 trường hàng đầu thế giới
  • Nằm trong top 1% các trường đại học thế giới
  • Xếp 5 Sao QS về phương pháp giảng dạy & nghiên cứu vượt trội
  • Tọa lạc Christchurch với mức sống vừa phải nhất ở New Zealand