6 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) bậc đại học tại University of Canterbury

newzealand

5563

114

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (BCom) majoring in Information Systems

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$30,625.00 (465,017,013 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours in Computer Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

NZ$40,250.00 (611,165,217 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours in Software Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

NZ$40,250.00 (611,165,217 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Product Design - Applied Immersive Game Design

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$35,500.00 (539,040,130 đ) một năm

Học bổng
Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

18 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$35,250.00 (535,244,072 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Data Science

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$35,250.00 (535,244,072 đ) một năm

Có khóa học dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cựu sinh viên của University of Canterbury là những nhân vật nổi tiếng như Karl Popper, một trong những triết gia khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

  • Nằm trong top 250 trường hàng đầu thế giới
  • Nằm trong top 1% các trường đại học thế giới
  • Xếp 5 Sao QS về phương pháp giảng dạy & nghiên cứu vượt trội
  • Tọa lạc Christchurch với mức sống vừa phải nhất ở New Zealand