19 khóa học Khoa học Máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT) tại University of Canterbury

newzealand

5584

123

XẾP HẠNG THE TIMES 301

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Commerce (BCom) majoring in Information Systems

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$30,625.00 (469,794,721 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours in Computer Engineering

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

NZ$40,250.00 (617,444,491 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Engineering with Honours in Software Engineering

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

NZ$40,250.00 (617,444,491 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Product Design - Applied Immersive Game Design

38 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$35,500.00 (544,578,371 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$35,250.00 (540,743,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BSc) in Data Science

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$35,250.00 (540,743,312 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Applied Data Science

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$27,500.00 (421,856,485 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Business Information Systems

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 - 15 MONTHS

Ngày bắt đầu - 3 Tháng Hai 2020, 31 Tháng Tám 2020

NZ$27,500.00 (421,856,485 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Commerce in Information Systems

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12-18 MONTHS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$27,500.00 (421,856,485 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Engineering in Software Engineering

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 3 YEARS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$44,000.00 (674,970,375 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Human Interface Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020

NZ$44,000.00 (674,970,375 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Computer Science

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Hai 2020, 13 Tháng Bảy 2020

NZ$38,400.00 (589,065,055 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Cựu sinh viên của University of Canterbury là những nhân vật nổi tiếng như Karl Popper, một trong những triết gia khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

  • Nằm trong top 250 trường hàng đầu thế giới
  • Nằm trong top 1% các trường đại học thế giới
  • Xếp 5 Sao QS về phương pháp giảng dạy & nghiên cứu vượt trội
  • Tọa lạc Christchurch với mức sống vừa phải nhất ở New Zealand