COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

304 khóa học tại University of Canterbury

newzealand

2774

33

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Bachelor of Arts (BA) majoring in Anthropology

12 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Art History and Theory

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Chinese

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Cinema Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Classics

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Cultural Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Economics

28 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in Education

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) majoring in English

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Học bổng
Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in English Language

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Học bổng
Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts (BA) majoring in European and European Union Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bachelor of Arts (BA) majoring in French

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Hai 2022, 18 Tháng Bảy 2022

Hạn nộp đơn

30 April 2022

NZ$29,513.00 (421,614,286 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University of Canterbury

Đại học Canterbury là trường đại học toàn cầu đúng nghĩa, có liên kết với các cơ sở hàng đầu thế giới nhằm tăng cường quan hệ giảng dạy và nghiên cứu.

  • Nằm trong top 300 trường hàng đầu thế giới
  • UC - nằm trong top 1% các trường đại học hàng đầu thế giới
  • Được xếp hạng 5 sao của QS về nghiên cứu và giảng dạy
  • Các học giả UC - chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn

Tư vấn du học