3 khóa học Sinh Học Máy Tính tại University of Auckland

newzealand

8746

26

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science (Honours) (BSc(Hons)) in Logic and Computation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$42,814.00 (562,456,393 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MSc) in Logic and Computation

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS (POINTS: 120 OR 240)

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Mười Hai 2020

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$43,562.00 (572,283,024 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Postgraduate Diploma in Science (PGDipSci) in Logic and Computation

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$43,562.00 (572,283,024 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Auckland là trường đại học nghiên cứu hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand có chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo QS Rankings
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chuyên ngành kinh doanh