28 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Auckland

newzealand

9018

43

XẾP HẠNG THE TIMES 179

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Education

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$34,089.50 (473,873,108 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

34 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 6 Tháng Một 2021, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$34,089.50 (473,873,108 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Teaching English to Speakers of Other Languages)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$31,247.00 (434,359,935 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Teaching) (Honours)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$34,361.00 (477,647,189 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Teaching) - Early Childhood Education

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$31,247.00 (434,359,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Education (Teaching) - Primary

19 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021, 28 Tháng Hai 2022

NZ$31,247.00 (434,359,935 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy in Education

18 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 - 4 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021

NZ$7,108.80 (98,818,380 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Teaching (Early Childhood Education)

11 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

NZ$33,216.00 (461,730,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Diploma in Teaching (Primary)

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Ba 2021

NZ$33,216.00 (461,730,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Diploma in Teaching (Secondary)

1 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 18 Tháng Một 2021

NZ$33,216.00 (461,730,713 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Arts in Education

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - One or Two years

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Mười Hai 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021, 1 Tháng Mười Hai 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$38,924.50 (541,083,729 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Clinical Education

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 - 2 YEARS

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Bảy 2020, 1 Tháng Ba 2021, 19 Tháng Bảy 2021

Hạn nộp đơn

4 July 2020

NZ$44,310.00 (615,946,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

University of Auckland là trường đại học nghiên cứu hàng đầu, quy mô lớn nhất New Zealand có chất lượng giảng dạy nổi tiếng toàn cầu.

  • Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới theo QS Rankings
  • Tổ chức nghiên cứu lớn nhất New Zealand
  • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên và cơ sở vật chất tuyệt vời
  • Trường đại học hàng đầu New Zealand về chuyên ngành kinh doanh